Modell F for XT

IBM  Model F for XT      EinfĂŒhrung:  1981 fĂŒr IBM PC XT (Model 5150) XT-Anschluss  Modell:    P/N:  1801449                    â€Š weiterlesen

PC/XT

IBM  Personal Computer XT  (kurz: PC/XT)  XT steht fĂŒr eXtended Technology    der XT ist eine geringfĂŒgig verbesserte Version des Original IBM PC (Modell 5150) – mit Festplatte  beide Modelle
 weiterlesen