Tektronix

Tektronix  Terminals 

Zeitraum:¬† 1969 –

 

Modelle: 

Tektronix 4002 

Tektronix 4006 

Tektronix 4010 

Tektronix 4012 

Tektronix 4013 

Tektronix 4014  

Tektronix 4015 

Tektronix 4016 

 

 

Kommentare sind geschlossen.