NEAT

Chips & Technologies  NEAT  Chipsatz   

NEAT = New Enhanced AT  

NEAT war der erste Chipsatz fĂŒr IBM PCs 

Zeitraum:  1987 

bestand aus 4 Bausteinen 

 

Modellnummer:  CS8221 

Basis: 

Bestandteil:  Funktion: 
82C206  IPC
82C211  CPU/Bus Controller 
82C212   
82C215   

 

 

Kommentare sind geschlossen.