Netfinity Serie

IBM  Netfinity  Server          

Plattform:  x86 

Bauform:  Tower  Rack 

 

Modelle:

Netfinity 1000 

Netfinity 3000 

Netfinity  3500 

Netfinity  4000 R 

 

Kommentare sind geschlossen.