Hercules Graphics Card Plus

Hercules  Graphics Card Plus  

kurz:  HGC+ 

auch als Hercules RamFont (HRF) bekannt 

Zeitraum:  1986 

Nachfolger der Hercules GraphicsCard (HGC) 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Kommentare sind geschlossen.